تبلیغات
وبلاگ رسمی هواداران جرارد پیكه و سسک فابرگاس در ایران - گلهای بارسا در فصل 2010-2011
 
 
دانلود گلهای بازی هفته اولریسینگ سانتاندر 0 - 3 بارسلونا


مسی 0 - 1
Mediafire

اینیستا 2 - 0
Mediafire

دیوید ویا 3 - 0
Mediafire

----------------------------------------
دانلود گلهای بازی هفته دومبارسلونا 0 - 2 هرکولس


والدز 0 - 1
Mediafire


والدز 0 - 2
Mediafire
-----------------------------------

دانلود گلهای بازی هفته سوماتلتیکومادرید - بارسلونا

مسی 0 - 1
Mediafire

رائول گارسیا 1 - 1
Mediafire

جرارد پیکه 1 - 2
Mediafire
---------------------------------------------
دانلود گلهای بازی هفته چهارم
بارسلونا 1 - 0 اسپورتینگ گیخون

دیوید ویا 1 - 0
Mediafire

----------------------------------
دانلود گلهای بازی هفته پنجم


اتلتیک بیلبائو 1 - 3 بارسلونا


کیتا 0 - 1
Mediafire


ژاوی 0 - 2
Mediafire


گابیلوندو 1 - 2
Mediafire


بوسکت 1 - 3
Mediafire
----------------------------------------

دانلود گلهای بازی هفته ششم


بارسلونا 1 - 1 مایورکا


لیونل مسی 1 - 0
Mediafire

نسو 1 - 1
Mediafire
-------------------------
دانلود گلهای بازی هفته هفتم
بارسلونا 2 - 1 والنسیا

هرناندز 0 - 1
Mediafire

اینیستا 1 - 1
Mediafire

پویول 2 - 1
Mediafire
--------------------------------------
دانلود گلهای بازی هفته هشتمساراگوسا 0 - 2 بارسلونا

لیونل مسی 0 - 1
Mediafire

لیونل مسی 0 - 2
Mediafire-------------------------------------
دانلود گلهای بازی هفته نهم


بارسلونا 5 - 0 سویامسی 1 - 0
Mediafire


دیوید ویا 2 - 0
Mediafire


دنی آلوز 3 - 0
Mediafire


مسی 4 - 0
Mediafire


دیوید ویا 5 - 0
Mediafire

-------------------------------------

دانلود گلهای بازی هفته دهم

گتافه 1 - 3 بارسلونادانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه Aljazeera Sport | فرمت AVi


لیونل مسی 1 - 0
Mediafire

دیوید ویا 2 - 0
Mediafire

پدرو 3 - 0
Mediafire

مورال 3 - 1
Mediafire


دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت WMV HD

لیونل مسی 1 - 0
Mediafire

دیوید ویا 2 - 0
Mediafire

پدرو 3 - 0
Mediafire

مورال 3 - 1
Mediafire
------------------------------------------

بارسلونا 3 - 1 ویارئال
دیوید ویا 1 - 0
Mediafire

نیلمار 1 - 1
Mediafire

لیونل مسی 2 - 1
Mediafire

لیونل مسی 3 - 1
Mediafire

-------------------------------


Goals

|| تعلیق : حفیظ الدراجی| Jazeera Sport +2 | Avi | Wide Screen | 720 x 576 | 1.2 Mbps ||


L.Messi 1-0

Megaupload | Mediafire

A.Iniesta 2-0

Megaupload | Mediafire

Ariadela (o.g.) 3-0

Megaupload | Mediafire

P.Rodriguez 4-0

Megaupload | Mediafire

L.Messi 5-0

Megaupload | Mediafire

B.Krkic 6-0

Megaupload | Mediafire

L.Messi 7-0

Megaupload | Mediafire

B.Krkic 8-0

Megaupload | Mediafire


Highlights

First Half

Megaupload | Mediafire

Second Half

Megaupload | Mediafire
---------------------------

دانلود گلهای بازیهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول اسپانیا لالیگا فصل 2010/2011
بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید

دانلود گلهای بارسلونا رئال مادرید با کیفیت عالی| گزارش عربی | شبکه AlJazeera Sport |فرمت MPG

ژاوی 1 - 0
Mediafire

پدرو 2 - 0
Mediafire

دیوید ویا 3 - 0
Mediafire

دیوید ویا 4 - 0
Mediafire

سوآرز 5 - 0
Mediafireدانلود گلهای بارسلونا رئال مادرید با کیفیت خوب | گزارش عربی | شبکه AlJazeera Sport |فرمت AVi

ژاوی 1 - 0
Mediafire

پدرو 2 - 0
Mediafire

دیوید ویا 3 - 0
Mediafire

دیوید ویا 4 - 0
Mediafire

سوآرز 5 - 0
Mediafire


خلاصه نیمه اول
Mediafire

خلاصه نیمه دوم
Mediafire

------------------------------------

دانلود گلهای بازیهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول اسپانیا لالیگا فصل 2010/2011اوساسونا 0 - 3 بارسلونا

پدرو 0 - 1
Mediafire

مسی 0 - 2
Mediafire

مسی 0 - 3
Mediafire


--------------------------------------
دانلود گلهای بازیهای هفته پانزدهم لیگ دسته اول اسپانیا لالیگا فصل 2010/2011بارسلونا 5 - 0 رئال سوسیداد

دانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت AViدیوید ویا 1 - 0
Mediafire

اینیستا 2 - 0
Mediafire

لیونل مسی 3 - 0
Mediafire

لیونل مسی 4 - 0
Mediafire

بوژان کرکیچ 5 - 0
Mediafire

دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه Aljazeera Sport | فرمت MKV


دیوید ویا 1 - 0
Mediafire

اینیستا 2 - 0
Mediafire

لیونل مسی 3 - 0
Mediafire

لیونل مسی 4 - 0
Mediafire

بوژان کرکیچ 5 - 0

Mediafire

---------------------------------------------------
هفته 16


اسپانیول 1 - 5 بارسلونا
دانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت AVi

پدرو 0 - 1
Mediafire

ژاوی 0 - 2
Mediafire

پدرو 0 - 3
Mediafire

اوسوالدو 1 - 3
Mediafire

دیوید ویا 1 - 4
Mediafire

دیوید ویا 1 - 5
Mediafire


دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport HD | فرمت MKVپدرو 0 - 1
Mediafire

ژاوی 0 - 2
Mediafire

پدرو 0 - 3
Mediafire

اوسوالدو 1 - 3
Mediafire

دیوید ویا 1 - 4
Mediafire

دیوید ویا 1 - 5
Mediafire

-------------------------------
هفته 17

بارسلونا 2 - 1 لوانتهدانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه Aljazeera Sport | فرمت AViپدرو 1 - 0
Mediafire

پدرو 2 - 0
Mediafire

استونی 2 - 1
Mediafireدانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport HD | فرمت MKV
پدرو 1 - 0

پدرو 2 - 0
Mediafire

استونی 2 - 1
Mediafire


----------------------------------
هفته 18


لاکرونیا 0 - 4 بارسلونا

دانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت AViویا 0 - 1
Mediafire

مسی 0 - 2
Mediafire

اینیستا 0 - 3
Mediafire

پدرو 0 - 4
Mediafire

دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport HD | فرمت WMV


ویا 0 - 1مسی 0 - 2اینیستا 0 - 3پدرو 0 - 4خلاصه نیمه اول
Mediafire

خلاصه نیمه دوم
Mediafire


-------------------------------
هفته 19


بارسلونا 4 - 1 مالاگا


دانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت AVi

اینیستا 1 - 0
Mediafire

دیوید ویا 2 - 0
Mediafire

پدرو 3 - 0
Mediafire

دودا 3 - 1
Mediafire

دیوید ویا 4 - 1
Mediafire


دانلود گلها با کیفیا خیلی خوب | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت MPG

اینیستا 1 - 0
Mediafire

دیوید ویا 2 - 0
Mediafire

پدرو 3 - 0
Mediafire

دودا 3 - 1
Mediafire

دیوید ویا 4 - 1
Mediafire

خلاصه نیمه اول
Mediafire

خلاصه نیمه دوم
Mediafire


----------------------------------
هفته 20


بارسلونا 3 - 0 ریسینگ سانتاندر


دانلود گلها با کیفیت خوب | گزارش عربی شبکه Aljazeera Sport | فرمت AVi

پدرو 1 - 0
Mediafire

لیونل مسی 2 - 0 (پنالتی)
Mediafire

اینیستا 3 - 0
Mediafire


دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت WMV HD

پدرو 1 - 0
Mediafire

لیونل مسی 2 - 0 (پنالتی)
Mediafire

اینیستا 3 - 0
Mediafire

خلاصه نیمه اول
Mediafire

خلاصه نیمه دوم
Mediafire

--------------------------
هفته 21

هرکولس 0 - 3 بارسلونا


دانلود گلها با کیفیت خوب| گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت WMV

پدرو 0 - 1
Mediafire

لیونل مسی 0 - 2
Mediafire

لیونل مسی 0 - 3
Mediafire

دانلود گلها با کیفیت عالی HD | گزارش عربی شبکه JSC Sport | فرمت WMV HD

پدرو 0 - 1
Mediafire

لیونل مسی 0 - 2
Mediafire

لیونل مسی 0 - 3
Mediafire


خلاصه نیمه اول
Mediafire

خلاصه نیمه دوم
Mediafire

----------------------------------

:: راسینگ سانتاندر 0-2 بارسلونا
:: بارسلونا 7-1 بایر لورکوزن [ 1/4 پایانی | لیگ قهرمانان ]
:: آخ آخ 600 یورو؟؟؟؟؟
:: Barcelona 3 - 1 Sporting Gijon
:: هه هه
:: Atletico madrid 1-2 Barcelona
:: گواردیولا باید بماند، به خاطر گذشته و آینده مان؛شکیرا تاثیری منفی درکارنامه ورزشی ام نداشته
:: جام بزرگ پی اس باکس
:: خیانت پیکه به شکیرا
:: فابرگاس و پیکه از خاطرات کودکی می گویند
:: مسابقات لالیگا و جام حذفی
:: پویول، سسک و فونتاس به خرید می روند
:: عکس یادگاری شکیرا با پدر و مادر پیکه در ژاپن
:: گواردیولا 13 بازیکن تیم اول را در مقابل باته استراحت می دهد!
:: بارسا بدون توقف!
:: بارسلونا 5-0 لوانته [ هفته پانزده | لالیگا ]
:: فابرگاس: «این بارسلونا است و ما باید تمام بازی ها را ببریم!».
:: خبر داغ
:: کلیپ جدید فابرگاس و پیکه
:: بارسا به هدف خود رسید
:: مشغله درسی
:: فابرگاس به تمرینات فشرده بازگشت
:: جرارد پیکه 15 روز دور از میدان خواهد بود.
:: پیكه یا په په
:: مردان بارسا و میلان
:: پایان نظر سنجی
:: باز هم شوخی های پیكه
:: سسك سه هفته مصدوم شد
:: جرارد پیکه : مدرن و شیک لباس می پوشم!
:: گواردیولا: بدون این بازیكنان توان دفاع با سه مهره را ندارم


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ